pijl

Whitepaper Authentiek leiderschap – het 7-schillenmodel

Je bent succesvol of je wordt in ieder geval geacht succesvol te zijn, je hebt veel verantwoorde- lijkheid (een project, het aansturen van een team met uitdagende opgaven of het binnenhalen van opdrachten), je begint net of je bent al vele jaren werkzaam in dezelfde functie. Verande- ringen volgen elkaar in hoog tempo op en elke verandering heeft meer eigen dynamiek dan je eerdere ervaring je biedt. Je kunt niet terugvallen op routine. Tegelijkertijd merk je dat de druk vanuit de stakeholders toeneemt.

Een periode van relatieve rust heeft misschien geleid tot ‘luxe’ waardoor de organisatie is ge-groeid. Plotseling zet een incident, een nieuwe kans, een overname of een opgelegde bezuiniging het systeem in een record tempo totaal op zijn kop. Veel leiders maken dan – uit eigen beweging, maar meestal daartoe aangespoord door extern toezicht – de ommezwaai naar ‘we moeten gewoon weer vertellen hoe mensen hun werk moeten doen’, ‘zero-based’ en vergelijkbare operaties gericht op het maken van een snelle ‘shake-out’. Al was het maar om ‘het bloeden te stelpen’.

Deze situaties kenmerken zich door extreem hoge druk en de noodzaak om verwachtingen van mensen bij te sturen. In organisaties waar de nood aan de man is, worden de mensen uitge- daagd om het hoofd koel te houden en worden daarbij impliciet of expliciet aangesproken op hun leiderschap om effectief te zijn. Maar ook met een wat ‘lager loodgehalte in de lucht’ is het buitengewoon zinvol om je effectiviteit als leider eens tegen het licht te houden. En daar zijn vele mogelijkheden voor.

Bovenal begint het met inzicht in jezelf. En de vaardigheid om kritisch naar je eigen gedrag te kijken is aan te leren. Inzicht krijgen in de manier waarop anderen naar jou kijken, de perceptie van de ander dus, helpt daarbij. En om te voorkomen dat elke licht kritische waarneming omslaat in ontkenning, lichtgeraaktheid of een ‘ja-maar’ is het aardig om bij jezelf te beginnen…

Je vraagt je af wat je leiderschap is, wie je bent, waar je voor staat. Lastige vragen om te beantwoorden.

Download hier de whitepaper over Authentiek Leiderschap en kom meer te weten over het 7 schillenmodel.