pijl

Hoe betrokken is Finance bij digitale initiatieven?

In 2019 hebben de Universiteit van Amsterdam, Workday, Finance Transformation Forum en PLUC! een grootschalig onderzoek uitgevoerd naar de stand van de Finance Transformatie. In dat onderzoek hebben we onder andere gekeken hoe betrokken Finance is bij digitale initiatieven die organisaties nemen. Onder invloed van het toegenomen belang van technologie op businessmodellen en op de kernprocessen van de organisatie zou je verwachten dat Finance een belangrijke rol heeft bij het deze digitale initiatieven.

Op 6 augustus j.l. verscheen een artikel dat Jan Heinen en Frank Verbeeten schreven op Executive Finance. Uit ons onderzoek bleek dat de betrokkenheid van Finance bij digitale initiatieven nog relatief beperkt is. Deze beperkte betrokkenheid geeft aan dat voor Finance en de organisatie nog veel te winnen is. Want, zo liet het onderzoek zien, een hogere en eerdere betrokkenheid van Finance kan initiatieven echt succesvoller maken. Een vroeg betrokken Finance functie kan helpen in een juist ontwerp, “compliant by design”. Dat geeft een digitaal initiatief dat niet later, bij bewezen succes, ook nog eens moet worden ingepast in bestaande systemen, maar dat vanaf het begin past in de structuren en werkwijzen van de organisatie.

Ook kan de betrokkenheid van Finance helpen in het balanceren van resources en het stellen en realiseren van de juiste doelen. Veel organisaties zitten in een afweging tussen investeringen in legacy systemen en nieuwe technologieën. Die afweging moet leiden tot een goed evenwicht in resources en middelen die worden toegewezen aan de verschillende projecten. Bij het selecteren van digitale initiatieven is het hebben van heldere beslissingscriteria sowieso relevant. In welke technologie investeert de organisatie, wat zijn de vereisten voor succes en wanneer stoppen we als het minder succesvol is dan gedacht. Het zijn criteria waar Finance mee uit de voeten kan.

Deze rol komt niet automatisch bij Finance terecht. Het vraagt om een pro-actieve rol van een Finance functie die betrokken wil zijn en die de juiste kennis en competenties heeft. De Finance professional die betrokken wordt kent de business en het businessmodel door en door, is tech-savvy en een teamspeler die helder communiceert.

Ook in 2020 voeren wij ons onderzoek uit naar de Finance Transformatie. In dit bijzondere jaar merken wij in de ronde tafels die we organiseren op dit onderwerp al dat COVID-19 een grote impact heeft op de Finance Transformatie en op de positie van Finance in de organisatie. Binnenkort zetten wij onze survey weer uit om naast de input uit de gesprekken die we over dit onderwerp hebben ook weer een mooie kwantitatieve analyse te krijgen en uitwerken.