pijl

Interview Merlijn Gillissen

De rol van de finance professionals in de organisatie verandert snel

Merlijn Gillissen is partner bij Decido. Decido adviseert al meer dan 10 jaar organisaties op het gebied van strategie en managementinformatie. In die 10 jaar heeft Merlijn de rol van de Finance Professional zien veranderen. Die verandering zet door en versnelt bovendien. Jan Heinen van PLUC! had een gesprek met Merlijn.

“Jullie helpen organisaties op het gebied van strategie, BI en bij verandering. Wat hebben jullie op die gebieden zien veranderen de afgelopen jaren?”

Dat verschilt een klein beetje: Bij strategietrajecten hebben we gezien dat de waarde van het “bottom up” proces is toegenomen. Daarbij hebben veel organisaties verantwoordelijkheden lager in de organisatie gelegd en is de nadruk meer op de dialoog komen te liggen in plaats van het strakke proces. Droomsessies bij het formuleren van strategie zijn daar een mooi voorbeeld van . Ook zie je dat organisaties tegenwoordig de buitenwereld meer betrekken bij hun strategievorming. Denk daarbij aan klanten, gemeenten, of belangenorganisaties. De omgeving blijkt minder maakbaar en het proces is daardoor meer organisch geworden. Komt “top down” nog voor? Soms nog wel, maar dan vanuit een bittere noodzaak tot snel ingrijpen.

Op het gebied van BI zie je de trend dat we streven van “real time” naar “minder”. Op dat gebied komen nieuwe inzichten uit bijvoorbeeld de psychologie bovendien naar boven. Kennis over het menselijk brein en gedragsverandering blijkt in praktijk steeds belangrijker te worden. De focus is dan vooral op hoe je mensen echt aanzet tot bewegen in plaats van de drang vooral nog meer KPI’s op te nemen in een dashboard Als je dus een trend zou moeten aangeven: we zijn gelukkig nog steeds bezig met sturen op resultaten maar niet louter op cijfers en data, steeds meer vanuit het menselijk gedrag

“Waar moeten organisaties nu mee aan de slag om morgen nog relevant te zijn?”

Organisaties moeten de focus nu vooral leggen op het krijgen van wendbaarheid in de organisatie en in teams. Het is essentieel om met behulp van technologie de dialoog tussen teams op elkaar te laten afstemmen. Strategische planning wordt steeds moeilijker, vooral in een omgeving die dynamischer wordt. Dat maakt het hebben van een antenne die nieuwe ontwikkelingen opvangt en die van impact vertaalt naar de organisatie, cruciaal Wanneer teams sneller moeten reageren op ontwikkelingen in de maatschappij, is het bovendien belangrijk dat we de neiging om krampachtig in control te blijven loslaten. Volledige controle is een illusie in de wereld van morgen. Veel belangrijker is het om een breed pallet aan drijfveren en competenties in een team verenigd te hebben die samen de beweging kunnen maken.

“Hoe kijk jij naar de veranderingen in de rol van de Finance Professional”

 De Finance Professional gaat mee in de verandering. Misschien is die verandering niet altijd even gemakkelijk voor een vakgebied dat decennialang een focus heeft gehad op control. Wij verwachten een splitsing in twee typen Finance Professionals. Aan de ene kant heb je de meer vakinhoudelijke Finance Professional met een focus op cash/liquiditeit en op de juistheid van de cijfers. Dit type komt daarbij wel zwaar onder druk te staan van automatisering en robotisering. Aan de andere kant ontstaat de ruimte voor de meer proces- en dialoog gerichte Finance Professional. Die verstaat de kunst van het vragen stellen en kan snel schakelen. De planning en control cyclus wordt voor beiden typen overigens meer een middel en een leidraad dan een strak proces dat heiligmakend is. Het “verhaal tussen” de cijfers wordt hoe dan ook belangrijker, en wanneer je beseft dat het echte verhaal juist niet in de cijfers staat heb je al een slag gewonnen.

“Wat roept ‘Finance on a Mission’ bij jou op?”

Voor mij staat Finance on a Mission voor een groep Finance Professionals die mee wil in de verandering die op ons afkomst. Wij verwachten hier de Finance Professional te treffen die gericht is op verandering, die mee wil bepalen hoe de toekomst van de organisatie eruit ziet en die waarde toe wil voegen. Koplopers dus, die durven te veranderen.