Modellen en theorieën bleken
niet altijd te werken in de praktijk.

Bij PLUC! werken we met vier verschillende lesvormen om een verschil aan te kunnen brengen in de mate waarin je zelf aan de slag bent én de mate waarin je theorie ontvangt.

pijl

Masterclasses

 • Een masterclass is een meer verhalende lesvorm en is voornamelijk gericht op het overbrengen en persoonlijk toe kunnen passen van kennis.
 • Het doel van een masterclass is om in een hoog tempo nieuwe inzichten te geven en een aanzet te geven tot het toepassen van deze inzichten.
 • Een mooi voorbeeld van een masterclass is die met Jan van Setten. In die masterclass wordt direct gezorgd voor een koppeling naar jouw praktijk. Hij vertaalt de theorie direct door naar wat het voor jou persoonlijk betekent. In de masterclass is volop ruimte om je eigen ervaring in te brengen en te toetsen.

Workshops

 • In een workshop ga je direct aan de slag met de eigen praktijksituatie.
 • Het doel van een workshop is om inzichten meteen toe te passen op een (eigen) praktijksituatie. Zo leer je werken met de aangereikte kennis en modellen.
 • Een inspirerend voorbeeld van een workshop is die rondom het business model canvas. Het is leuk om in theorie te horen hoe dat model werkt, maar je leert er pas echt mee werken wanneer je het proces zelf doorleeft

Experience sharings

 • Deze lesvorm draait puur om het delen van ervaringen uit de praktijk en het leren van de organisaties die we bezoeken.
 • Het doel hierbij is om de theorie aan de praktijk gekoppeld te zien in een organisatie waar we te gast zijn. En meteen je eigen ervaringen te kunnen delen.
 • Een prachtig voorbeeld hiervan was de experience sharing bij de Efteling. Met Daan van Baarsen – Finance Director bij de Efteling – werd ingegaan op hoe bepalend een cultuur kan zijn voor de financiële functie van een organisatie. Levende voorbeelden in een fantastische sfeer en setting.

Leergangen

Onze meerdaagse programma’s zijn leergangen waarin we een aantal fysieke bijeenkomsten hebben gecombineerd met e-learning en jouw Insights Discovery kleurenprofiel.

E-learning en online reflectie opdrachten

 • Je maakt online opdrachten die zorgen dat je terugkeert naar het geleerde (theorie en modellen) en vragen je het geleerde toe te passen op je eigen praktijk.
 • Het doel is om je inzicht te geven hoe je de theorie het beste in jouw organisatie kunt toepassen en wat daarbij allemaal komt kijken.
 • PLUC! werkt met het e-learning platform InvolveMe, een afgesloten omgeving met een gebruikersnaam en wachtwoord waar je toegang krijgt tot online challenges. Binnen InvolveMe sta je in direct contact met jouw coach. Je coach geeft, indien gewenst, online feedback op je online challenges en betrekt jouw Insights Discovery kleurenprofiel hierin
 • E-learning is een aanvulling op een fysieke bijeenkomst en wordt vooralsnog alleen toegepast op de leergangen en voor incompany trajecten (maatwerk)

Wil je meer weten over e-learning?
Stel je vragen aan Jan Heinen. Je kan hem voor jouw vragen het best bereiken via jan@pluc.nl of op zijn mobiel 06 467 333 24.

 

Insights Discovery kleurenprofiel en coaching

 • Je start een leergang met het invullen van de online vragenlijst van Insights Discovery. In een persoonlijk profiel worden je psychologische voorkeuren in gedrag en communicatie beschreven. Zo ontdek je de betekenis van jouw voorkeuren en gedrag. In een individueel gesprek licht je coach jouw profiel toe. Je formuleert op basis daarvan de accenten voor je persoonlijke ontwikkeldoel tijdens de leergang.
 • Het Insights Discovery profiel helpt je om in kaart te brengen wie jij bent. Het geeft inzicht in de vraag hoe je reageert op mensen én situaties.
 • Tijdens de leergang maak je online challenges. Daarop ontvang je naar behoefte online feedback van je coach die daarbij jouw Insights Discovery kleurenprofiel betrekt. Zo krijg je inzicht in je persoonlijke voorkeuren en leer je over de manier waarop jij op bepaalde prikkels reageert.

Als je die voorkeuren inzichtelijk hebt en ze bewust weet in te zetten, kun je écht impact creëren. Leer denken in mogelijkheden en ga effectief werken aan je toekomst.

Wil je meer weten over Insights Discovery?
Stel je vragen aan Jan Heinen. Je kan hem voor jouw vragen het best bereiken via jan@pluc.nl of op zijn mobiel 06 467 333 24.

“De cultuur van de organisatie is misschien wel de belangrijkste voorwaarde voor het succes van een initiatief.”

De inspiratie voor de verschillende lesvormen die we hebben gekozen, komt vooral uit onze eigen werkzame praktijk. We constateerden dat modellen en theorieën die we in opleidingen kregen aangereikt onvoldoende bleken te werken in de praktijk. Zo is bijvoorbeeld de cultuur van de organisatie misschien wel de belangrijkste voorwaarde voor het succes van een initiatief. Wanneer je niet aansluit op de cultuur van de organisatie ben je onvoldoende effectief als finance professional. De praktijk is daarom leidend geworden in ons aanbod en dat hebben we ook doorgevoerd in ons online platform. Met een directe toepasbaarheid in de eigen situatie als uitgangspunt.