pijl

Sprekers leergang “Controller als leider van de (finance) transformatie”

Nan Banens - Persoonlijke Kracht

Nan Banens
Nan is een zeer ervaren loopbaancoach- en imagospecialist. Zij is erkend NOLOC loopbaan- professional en gecertificeerd coach Persoonlij- ke Kracht Methodiek. Zij begeleidt mensen bij loopbaanvraagstukken en bij ontwikkeling in persoonlijk leiderschap. Dit doet ze voor organi- saties en particulieren, in individuele gesprek- ken en groepsgewijs in trainingen/ workshops. Haar aanpak is helder, praktisch en persoonlijk.
Haar HR expertise en haar kennis en ervaring als imagospecialist, maken dat ze het beste uit de twee vakgebieden kan aanbieden. “Inside Out”: van passies en talenten naar uitstraling. Om zakelijk maar ook prive, effectief en succesvol te kunnen functioneren, is evenwicht tussen wie je bent en wat je laat zien, belangrijk. Binnenkant en buitenkant horen bij elkaar. Nan is werkzaam als zelfstandig ondernemer.

 

VOOR - Partner - Mariëlle de Macker

Mariëlle de Macker

Mariëlle is al twee decennia toonaangevend op het gebied van Human Resources in verschil- lende industrieën, culturen en regio’s en heeft ervaring in organisatiestrategie, veranderma- nagement, leiderschap, talentidentificatie en -ontwikkeling en herstructurering. In de afgelo- pen 20 jaar heeft ze als CHRO bij verschillende gerenommeerde bedrijven de mogelijkheid ont- wikkeld om organisaties in verschillende indus- trieën en volwassenheidsstadia te laten groeien en op te schalen naar een volgend niveau – altijd met een sterke focus op mensen, leiderschap en cultuur. Mariëlle heeft een adviespraktijk op het gebied van organisatieverandering en cultuur en is partner bij VOOR (netwerk van zelfstandige partners actief op het gebied van werving & selectie). Daarnaast is ze lid van de RvC van Amsterdam RAI en lid van de RvT bij Maastro in Maastricht.