pijl

Pon

De vraag van Pon:

Pon wilde het thema innovatie op de agenda zetten van haar finance professionals. De controllers conference leek de aangewezen mogelijkheid dat te doen. Pon vroeg PLUC! samen met Pon deze tweedaagse conference vorm te geven.

De aanpak van PLUC!:

Op basis van een voorbereidend gesprek werden de leerdoelen van de conferentie bepaald. Ook werd vastgesteld wanneer de conferentie succesvol zou zijn. PLUC! is vervolgens, met Pon en de verschillende partijen die de conferentie tot een succes moesten maken, begonnen met het maken van een mooi en inspirerend programma. In het programma van de tweedaagse is een mix gezocht van onderwerpen op het gebied van innovatie in de praktijk, en de rol van de finance professional bij Pon ten aanzien van innovatie. Bovendien werd inspiratie afgewisseld met het direct toepassen op de eigen praktijk.

De controllers conference is hoog gewaardeerd. Uit de evaluaties bleek het enthousiasme van de deelnemers. De conference heeft daarmee bijgedragen aan de bewustwording van finance professionals bij Pon ten aanzien van de rol die ze hebben op het thema innovatie. PLUC! was actief in de voorbereiding van het event, zorgde voor sprekers, stemde inhoud van de bijdrages af en leverde de dagvoorzitter.

Ook in 2018 mag PLUC! de controllers conference vorm geven voor wat betreft het programma. In dat programma bouwt PLUC! onder andere innovatieve en inspirerende elementen in als een “silent disco” van sprekers. Sprekers worden afgewisseld met concrete workshops om het gehoorde door te vertalen naar de eigen praktijk.

Dit zegt de organisatie zelf:

Samen met PLUC! is een uitdagend tweedaags programma samengesteld voor de Pon finance community rondom het thema innovatie. De deelnemers werden geprikkeld om na te denken over het begrip innovatie, de bedreigingen alsmede mogelijkheden van innovaties en vooral de effecten die dit zou kunnen hebben voor de dagelijkse werkzaamheden van de financials. Een programma wat heeft bijgedragen aan onze behoefte om de finance community bewust te laten worden van de rol die zij kunnen vervullen op het gebied van innovatie in de business op de korte maar ook op de langere termijn.