pijl

Port of Rotterdam (PoR)

De vraag van Port of Rotterdam:

Hoe kun je een leeroplossing inzetten waarbij werknemers blijvend betrokken zijn?

De aanpak van PLUC!:

Samen met PLUC! is een interactieve, effectieve en doeltreffende ontwikkelomgeving gebouwd waarin PoR zelfstandig aan de slag kan. PLUC! heeft gekozen voor een mix van bijeenkomsten en online ondersteuning met reflectie opdrachten. Op deze manier worden de werknemers tijdens de fysieke bijeenkomsten geprikkeld en geïnspireerd en vervolgens uitgedaagd om de kennis uit deze bijeenkomsten toe te passen op hun eigen praktijk. De reflectie op de praktijk wordt bovendien ondersteund door persoonlijke coaching.

Het resultaat:

Er is meer interactie in het team op gang gebracht, daarbij gaat het om het herkennen van de eigen en elkaars voorkeuren bij het aanpakken van vraagstukken. Te beginnen bij vraagstukken over je eigen ontwikkeling. Dat heeft openheid gebracht.

Bovendien is een aantal teamleden vanwege eerdere leiderschapstrainingen concreter in positie als ‘primus inter pares’. Zij coördineren de inspanningen per groep van 6 tot 7 collega’s. Die rol faciliteert PLUC! door met die team-captains bij elkaar te komen en thema’s op te halen en aan te reiken. Zo worden teamleden zich bewuster van het eigen gedrag en kunnen ze beter inspelen op de voorkeuren van anderen: collega’s uit het team maar ook counterparts in de organisatie.

Dit zegt de organisatie zelf:

Deze aanpak heeft goed gewerkt. Ik, maar belangrijker, de business is daar hartstikke blij mee. Momenten van met elkaar trainen worden afgewisseld met online reflectie en persoonlijke coaching. Dat houdt onze werknemers in een actieve modus.

Teije Smittenaar, Director Finance